Haugen akupunktur och energiterapi

Blomstermedisin/PSE

Blomstermedisin/PSE

Dr. Bachs blomstermedisin

Dr. Bachs blomstermedisin består av uttrekk av forskjellige blomster. Blomstermedisin er velegnet når en vil ha hjelp med å komme videre fra en fastlåst følelsesmessig situasjon. Brukes i kombinasjon med pusteterapi og akupunktur.

PSE

PSE = Psychosomatic Energetics er utviklet av dr. Reimar Banis. Systemet baserer seg på de 7 chakraene. Hvert av chakraene kan ha tilhørende blokkeringer i energifeltet. Du får sammensatte midler av plantestoffer i homøopatiske oppløsninger. I tillegg er det 5 akuttmidler for angsttilstander, smerter, det sympatiske og parasympatiske nervesystemet samt geopatisk stress (energi fra grunnen som påvirker vårt energifelt negativt).

JEG TILBYR IKKE LENGER DISSE TJENESTENE