Haugen akupunktur och energiterapi

Dyr (hest og hund)

dyr
Akupunktur
Ryggmassasje
Lyd
Blomstermedisin/PSE

Kontakten med dyrene skjer fortrinnsvis der de oppholder seg til vanlig – inne eller ute.