Haugen akupunktur och energiterapi

Priser

Priser

Nye tider fordrer nye settinger for hva som skal anses som priser og betaling.
Korte direkte samtaler/behandlinger (mobil/Skype/oppmøte) ligger innunder fanen “gratis”.

Dette gjelder ikke kurs
- relatert til kunst/uttrykk i regi av FlowArt eller
- relatert til opplevelse/meditasjon i regi av SjamAnnes Hus
ELLER
- lån av meditasjonsrom for personlige opplevelser
- lån av krystallseng
FOR alle UNNTAK ønskes avtalt en kompensasjon/evt gave for lån, bruk og opplevelse.

Dette gjøres først og fremst fordi det føles riktig, og dernest som en protest med trusselen om MVA-avgift som akupunktør og healer.